ZIELONA GÓRA

Z MIŁOŚCI DO MUZYKI

Z MIŁOŚCI DO LUDZI

O NAS | Nasze projekty

Umuzykalnienie

Zapraszamy na zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych. Podczas zajęć wykorzystywane są zdobycze teorii uczenia muzyki prof. E.Gordona, elementy rytmiki oraz arteterapii. Śpiewane są piosenki i melodie w rozmaitych skalach oraz metrach, prezentowane są przykłady muzyczne i instrumenty właściwe dla różnych gatunków muzycznych, nie tylko muzyki klasycznej, ale także ludowej, jazzowej czy popularnej. We wszystkich grupach dzieci mogą swobodnie reagować na muzykę, bo kiedy dziecko chodzi po sali czy siedzi w kącie to też słucha. Tego typu zajęcia umuzykalniające sprawiają że w przyszłości dzieci m.in. wykazują się większą płynnością mowy oraz szybciej uczą się języków obcych (łatwiej jest im zapamiętać charakterystyczną dla każdego języka wymowę, intonację oraz akcent). Nieodłącznym elementem zajęć jest improwizacja muzyczna.

Zajęcia odbywają się maksymalnie w 10-cio osobowych grupach (nie licząc rodziców). Na zajęcia zapraszamy w wygodnym ubraniu oraz z obuwiem zmiennym.

Maluszki

2-3 latki, czas trwania 30 min.
Zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami, których głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki oraz uwrażliwienie ich na nią. Poprzez różne zabawy, dzieci zaczynają odróżniać źródło dźwięku, poznają pojęcia takie jak m.in. głośno-cicho, a także podejmują pierwsze próby muzykowania poprzez swobodne reagowanie na muzykę. Piosenki (śpiewane bez słów by dzieci mogły skupić się na muzyce, a nie na tym co próbujemy im powiedzieć) podobnie jak rytmiczanki (sylaby lub słowa mówione w konkretnym metrum i podziale rytmicznym) zawierają elementy improwizacji wykonywanej przez prowadzącą zajęcia.
Zajęcia odbywają się co sobotę o godzinie 10:15

Grupa młodsza

4 latki, czas trwania 30 min.
Zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami. Poza uwrażliwianiem na muzykę dzieci zachęcane są do różnych zabaw muzycznych wspomagających integrację z rówieśnikami. Dzieciom wprowadzane są takie pojęcia jak m.in. szybki i wolny, a próby ich muzykowania zaczynają się objawiać w większym stopniu poprzez imitację nauczycielki. Powoli zaczynają być wprowadzane piosenki z prostą warstwą słowną, a na zajęciach pojawia się więcej prostych zabaw muzyczno-ruchowych oraz zagadek dźwiękowych.
Zajęcia odbywają się co sobotę o godzinie 11:00

Grupa starsza

5-6 latki, czas trwania 45 min.
Zajęcia dla dzieci bez udziału rodziców, dzięki czemu dzieci coraz swobodniej zachowują się na zajęciach i chętniej integrują się z rówieśnikami nie zerkając co chwilę co mama/tata na to. Jest to grupa przygotowawcza do dalszej nauki muzyki poprzez prezentowanie dzieciom różnych instrumentów, próby wspólnego wykonywania piosenek lub improwizacji, zabawy muzyczne oraz poruszanie się w rytm muzyki. Dzieci mają większą świadomość rytmiczną, melodyczną oraz tonalną co sprawia, że łatwiej rozumieją muzykę na podobnej zasadzie jak znajomość intonacji, akcentu oraz brzmienia poszczególnych słów sprawia, że łatwiej rozumiemy język, którym się posługujemy.
Zajęcia odbywają się co sobotę o godzinie 11:45

Zajęcia prowadzi

Weronika Kulesza absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Zielonogórskim (kierunek jazz i muzyka estradowa) a obecnie studentka II roku studiów magisterskich na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie odbyła również kurs pedagogiczny, a także uczęszczała na fakultet z arteterapii. Wcześniej ukończyła szkołę muzyczną II stopnia w Legnicy w klasie trąbki. Brała udział w licznych przedsięwzięciach muzycznych zarówno jako trębaczka jak i chórzystka różnych zespołów. Obecnie jest czynnym, koncertującym muzykiem. Swoje zainteresowania kieruje w stronę improwizacji muzycznej oraz procesów uczenia się i tworzenia muzyki. Odbyła warsztaty m.in. związane z teorią uczenia muzyki E.Gordona oraz z koncepcją uczenia muzyki wg. Z.Kodalya.

Terminy, Koszty i Zapisy

Terminy zajęć: co sobotę, 27.04, 04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06
Koszt zajęć:
50,00 zł - dla osób uczestniczących w zajęciach od 27.04 (8 spotkań),
43,00 zł - dla osób uczestniczących w zajęciach od 04.05 (7 spotkań),
36,00 zł - dla osób uczestniczących w zajęciach od 11.05 (6 spotkań),
Płatne z góry przelewem na konto fundacji.

Zapisy tel. 513 157 097 lub mail bok@fundacjatonika.pl nasz profil facebook Fundacja Tonika
O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia współfinansowane przez Urząd Miasta Zielona Góra.
Zarząd fundacji

Prezes:
Sebastian Tomczyk
Wiceprezes:
Katarzyna Surzykiewicz
Rada fundacji:
Adam Męczywór
Natalia Burak
Marcin Łukasiewicz
Stanisław Żaczek