ZIELONA GÓRA

Z MIŁOŚCI DO MUZYKI

Z MIŁOŚCI DO LUDZI

O NAS | Nasze projekty

Umuzykalnienie

Zapraszamy na zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych.

Podczas zajęć wykorzystywane są zdobycze teorii uczenia muzyki prof. E.Gordona, elementy rytmiki oraz arteterapii. Śpiewane są piosenki i melodie w rozmaitych skalach oraz metrach, prezentowane są przykłady muzyczne i instrumenty właściwe dla różnych gatunków muzycznych, nie tylko muzyki klasycznej, ale także ludowej, jazzowej czy popularnej. We wszystkich grupach dzieci mogą swobodnie reagować na muzykę, bo kiedy dziecko chodzi po sali czy siedzi w kącie to też słucha. Tego typu zajęcia umuzykalniające sprawiają że w przyszłości dzieci m.in. wykazują się większą płynnością mowy oraz szybciej uczą się języków obcych (łatwiej jest im zapamiętać charakterystyczną dla każdego języka wymowę, intonację oraz akcent). Nieodłącznym elementem zajęć jest improwizacja muzyczna.
Zajęcia odbywają się w 6-10-cio osobowych grupach (nie licząc rodziców). Na zajęcia zapraszamy w wygodnym ubraniu oraz z obuwiem zmiennym.

Terminy, Koszty i Zapisy

Terminy: co sobotę 14.09, 21.09, 28.09, 05.10 (4 spotkania)
Całokwity koszt zajęć 30 minutowych: 40,00 zł (Maluszki i Grupa młodsza)
Całkowity koszt zajęć 45 minutowych: 60,00 zł (Grupa starsza)
Płatne z góry przelewem na konto fundacji po potwierdzeniu udziału w zajęciach przez organizatora.
Konto: PKO BP 49 1020 5402 0000 0102 0410 0095
Tytuł przelewu: Umuzykalnienie, imię i nazwisko uczestnika.
O udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
Aby się zapisać wypełnij formularz: (osoby które wypełniały formularz wcześniej - nie muszą tego robić) ZAPISY
Nasz profil Fundacja Tonika

Maluszki

2-3 latki, czas trwania 30 min. - sobota - godzina 10:15-10:45
Zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami, których głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki oraz uwrażliwienie ich na nią. Poprzez różne zabawy, dzieci zaczynają odróżniać źródło dźwięku, poznają pojęcia takie jak m.in. głośno-cicho, a także podejmują pierwsze próby muzykowania poprzez swobodne reagowanie na muzykę. Piosenki (śpiewane bez słów by dzieci mogły skupić się na muzyce, a nie na tym co próbujemy im powiedzieć) podobnie jak rytmiczanki (sylaby lub słowa mówione w konkretnym metrum i podziale rytmicznym) zawierają elementy improwizacji wykonywanej przez prowadzącą zajęcia.

Grupa młodsza

4-5 latki, czas trwania 30 min. - sobota - godzina 11:00-11:30
Zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami. Poza uwrażliwianiem na muzykę dzieci zachęcane są do różnych zabaw muzycznych wspomagających integrację z rówieśnikami. Dzieciom wprowadzane są takie pojęcia jak m.in. szybki i wolny, a próby ich muzykowania zaczynają się objawiać w większym stopniu poprzez imitację nauczycielki. Powoli zaczynają być wprowadzane piosenki z prostą warstwą słowną, a na zajęciach pojawia się więcej prostych zabaw muzyczno-ruchowych oraz zagadek dźwiękowych.

Grupa starsza

5-6 latki, czas trwania 45 min. - sobota - godzina 11:45-12:30
Zajęcia dla dzieci bez udziału rodziców, dzięki czemu dzieci coraz swobodniej zachowują się na zajęciach i chętniej integrują się z rówieśnikami nie zerkając co chwilę co mama/tata na to. Jest to grupa przygotowawcza do dalszej nauki muzyki poprzez prezentowanie dzieciom różnych instrumentów, próby wspólnego wykonywania piosenek lub improwizacji, zabawy muzyczne oraz poruszanie się w rytm muzyki. Dzieci mają większą świadomość rytmiczną, melodyczną oraz tonalną co sprawia, że łatwiej rozumieją muzykę na podobnej zasadzie jak znajomość intonacji, akcentu oraz brzmienia poszczególnych słów sprawia, że łatwiej rozumiemy język, którym się posługujemy.

Zajęcia prowadzi

Weronika Kulesza absolwentka studiów magisterskich na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie odbyła również kurs pedagogiczny, a także uczęszczała na fakultet z arteterapii oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Zielonogórskim (kierunek jazz i muzyka estradowa). Wcześniej ukończyła szkołę muzyczną II stopnia w Legnicy w klasie trąbki. Brała udział w licznych przedsięwzięciach muzycznych zarówno jako trębaczka jak i chórzystka różnych zespołów. Obecnie jest czynnym, koncertującym muzykiem. Swoje zainteresowania kieruje w stronę improwizacji muzycznej oraz procesów uczenia się i tworzenia muzyki. Odbyła warsztaty m.in. związane z teorią uczenia muzyki E.Gordona oraz z koncepcją uczenia muzyki wg. Z.Kodalya.

Zarząd fundacji

Prezes:
Sebastian Tomczyk
Rada fundacji:
Adam Męczywór
Natalia Burak
Marcin Łukasiewicz
Stanisław Żaczek