Fundacja Tonika

Zielona Góra

Z miłości do muzyki

Z miłości do ludzi

Umuzykalnienie online

Osobom zainteresowanym udostępniać będziemy przygotowywane materiały video. Stanowić one będą kompletną lekcję. Co tydzień będą udostępniane nowe nagrania.

Podczas zajęć wykorzystywane są zdobycze teorii uczenia muzyki prof. E.Gordona, elementy rytmiki oraz arteterapii. Śpiewane są piosenki i melodie w rozmaitych skalach oraz metrach, prezentowane są przykłady muzyczne i instrumenty właściwe dla różnych gatunków muzycznych, nie tylko muzyki klasycznej, ale także ludowej, jazzowej czy popularnej. We wszystkich grupach dzieci mogą swobodnie reagować na muzykę, bo kiedy dziecko chodzi po sali czy siedzi w kącie to też słucha. Tego typu zajęcia umuzykalniające sprawiają, że w przyszłości dzieci m.in. wykazują się większą płynnością mowy oraz szybciej uczą się języków obcych (łatwiej jest im zapamiętać charakterystyczną dla każdego języka wymowę, intonację oraz akcent). Nieodłącznym elementem zajęć jest improwizacja muzyczna.
 

2-3 latki

Zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami, których głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki oraz uwrażliwienie ich na nią. Poprzez różne zabawy, dzieci zaczynają odróżniać źródło dźwięku, poznają pojęcia takie jak m.in. głośno-cicho, a także podejmują pierwsze próby muzykowania poprzez swobodne reagowanie na muzykę. Piosenki (śpiewane bez słów by dzieci mogły skupić się na muzyce, a nie na tym co próbujemy im powiedzieć) podobnie jak rytmiczanki (sylaby lub słowa mówione w konkretnym metrum i podziale rytmicznym) zawierają elementy improwizacji wykonywanej przez prowadzącą zajęcia.

Informacje techniczne

Wysyłanie materiałów rozpoczniemy zaraz po zaksięgowaniu płatności za daną ilość lekcji w bieżącym miesiącu, na podstawie faktury, którą wystawimy zaraz po zapisaniu się na pierwsze zajęcia (faktura wystawiana będzie za dany miesiąc z góry). Szczegóły znajdują się w Umowie o naukę.

Koszt

20 zł (razy ilość tygodni w miesiącu)

Uczestnicy umuzykalnienia stacjonarnego mogą oczywiście wykorzystać swoje nadpłaty w ramach zajęć on-line.

Zapisy

Wypełnij formularz zapisów ZAPISY

Zajęcia prowadzi

Weronika Kulesza, absolwentka studiów magisterskich na Akademii Muzycznej im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie odbyła również kurs pedagogiczny, a także uczęszczała na fakultet z arteterapii oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Zielonogórskim (kierunek jazz i muzyka estradowa). Wcześniej ukończyła szkołę muzyczną II stopnia w Legnicy w klasie trąbki. Brała udział w licznych przedsięwzięciach muzycznych zarówno jako trębaczka jak i chórzystka różnych zespołów. Obecnie jest czynnym, koncertującym muzykiem. Swoje zainteresowania kieruje w stronę improwizacji muzycznej oraz procesów uczenia się i tworzenia muzyki. Odbyła warsztaty m.in. związane z teorią uczenia muzyki E.Gordona oraz z koncepcją uczenia muzyki wg. Z.Kodalya.

Przykładowy zestaw zajęć 

 

Władze
fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk
 

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika | Polityka prywatności | developed by brodex.pl

Do góry