Fundacja Tonika

Zielona Góra

Z miłości do muzyki

Z miłości do ludzi

    • Mamy 71 uczestników zajęć
      Otrzymaliśmy 67% wpłat

Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika"

powstała 25 października 2018 roku.

Jej podstawowym celem jest wspieranie wszelkich działań związanych z szeroko pojętą edukacją muzyczną osób w każdym wieku, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie lekcji indywidualnych, warsztatów, kursów, konkursów, festiwali muzycznych i innych oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami oświatowymi miasta Zielona Góra.

Drugim celem Fundacji Tonika jest pomoc placówkom oświatowym w rozwijaniu infrastruktury koniecznej do realizacji pierwszego celu, poprzez remont pomieszczeń, zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, ich konserwację i naprawy. Jak również propagowanie i wspomaganie działań przyczyniających się do poprawy wyposażenia szkół w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz inne podnoszące estetykę pomieszczeń szkolnych.

Statut Fundacji w wersji pdf pobierz

Sprawozdanie Fundacji za rok 2018 w wersji pdf pobierz

Kontakt

Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika"
ul. Wyszyńskiego 17,
65-536 Zielona Góra

tel: +48 513 157 097

KRS: 0000755639
NIP: 9291970362
REGON: 381681401

bok@fundacjatonika.pl

nasz profil facebook 

nr konta bankowego:
49 1020 5402 0000 0102 0410 0095

Miejsca prowadzenia zajęć:
SP1 - ul.Stefana Wyszyńskiego 17,
SP18 - ul.Francuska 10,
ZE3 - Os.Pomorskie 13

Władze
fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk
 

Rada fundacji:
Adam Męczywór
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika | Polityka prywatności | developed by brodex.pl