ZIELONA GÓRA

Z MIŁOŚCI DO MUZYKI

Z MIŁOŚCI DO LUDZI

O nas | Nasze projekty

Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika" powstała 25 października 2018 roku. Jej podstawowym celem jest wspieranie wszelkich działań związanych z szeroko pojętą edukacją muzyczną osób w każdym wieku, a w szczególności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie lekcji indywidualnych, warsztatów, kursów, konkursów, festiwali muzycznych i innych oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami oświatowymi miasta Zielona Góra.

Drugim, bardzo ważnym celem Fundacji Tonika jest pomoc placówkom oświatowym w rozwijaniu infrastruktury koniecznej do realizacji pierwszego celu, poprzez remont pomieszczeń, zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, ich konserwację i naprawy. Jak również propagowanie i wspomaganie działań przyczyniających się do poprawy wyposażenia szkół w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz inne podnoszące estetykę pomieszczeń szkolnych.

Statut Fundacji w wersji pdf pobierz

Nasze projekty

Umuzykalnienie dla najmłodszych

Gitara w grupie

Warsztaty wokalne z Pauliną Gołębiowską

KONTAKT
Sebastian Tomczyk
tel: +48 513 157 097

e-mail
bok@fundacjatonika.pl
nasz profil facebook Fundacja Tonika

adres
ul. Wyszyńskiego 17 B,
65-536 Zielona Góra

KRS: 0000755639
NIP: 9291970362
REGON: 381681401

nr konta bankowego:
49 1020 5402 0000 0102 0410 0095
tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe

Zarząd fundacji

Prezes:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Adam Męczywór
Michalina Dyla