Logo fundacji Tonika

O fundacji

Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika" została wpisana do rejestru KRS 29 października 2018 roku.

Wesprzyj nas 

Wesprzyj Nas

Od 28 września 2021 posiadamy status Organizacji pożytku publicznego OPP. 

Cele fundacji

  1. Upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy i umiejętności muzycznych, artystycznych i sportowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Edukacja artystyczna, muzyczna i sportowa osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w celu ich aktywizacji.
  3. Popularyzowanie i promowanie kultury muzycznej i sztuki różnych stylów, epok i gatunków w społeczeństwie polskim.
  4. Wspieranie i promocja działalności utalentowanych artystów i zespołów poprzez organizowanie i finansowanie projektów artystycznych w postaci wydarzeń kulturalnych.
  5. Rozwój infrastruktury umożliwiającej organizację kształcenia sportowego, artystycznego oraz krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.
  6. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego wraz z aktywizacją ludności.
  7. Rozwój kontaktów między krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi.

Wesprzyj nas

Władze fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
developed by brodex.pl

Do góry