Logo fundacji Tonika

O fundacji

Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika" została wpisana do rejestru KRS 29 października 2018 roku.

Od 28 września 2021 posiadamy status Organizacji pożytku publicznego OPP. 

Cele fundacji

  1. Upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy i umiejętności muzycznych, artystycznych i sportowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Edukacja artystyczna, muzyczna i sportowa osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w celu ich aktywizacji.
  3. Popularyzowanie i promowanie kultury muzycznej i sztuki różnych stylów, epok i gatunków w społeczeństwie polskim.
  4. Wspieranie i promocja działalności utalentowanych artystów i zespołów poprzez organizowanie i finansowanie projektów artystycznych w postaci wydarzeń kulturalnych.
  5. Rozwój infrastruktury umożliwiającej organizację kształcenia sportowego, artystycznego oraz krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.
  6. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego wraz z aktywizacją ludności.
  7. Rozwój kontaktów między krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi.

Wesprzyj nas

Władze fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
developed by brodex.pl

Do góry