Logo fundacji Tonika

O fundacji

Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika" została wpisana do rejestru KRS 29 października 2018 roku. Od 28 września 2021 posiada status Organizacji pożytku publicznego OPP.

Cele fundacji

  1. Upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy i umiejętności muzycznych, artystycznych i sportowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Edukacja artystyczna, muzyczna i sportowa osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w celu ich aktywizacji.
  3. Popularyzowanie i promowanie kultury muzycznej i sztuki różnych stylów, epok i gatunków w społeczeństwie polskim.
  4. Wspieranie i promocja działalności utalentowanych artystów i zespołów poprzez organizowanie i finansowanie projektów artystycznych w postaci wydarzeń kulturalnych.
  5. Rozwój infrastruktury umożliwiającej organizację kształcenia sportowego, artystycznego oraz krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.
  6. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego wraz z aktywizacją ludności.
  7. Rozwój kontaktów między krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi.

Pełna treść statutu

Sprawozdania Fundacji

Kontakt

Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika"
ul. Wyszyńskiego 17
65-536 Zielona Góra

NIP: 929 197 03 62
REGON: 381681401
KRS: 0000755639

telefon +48 513 157 097

bok@fundacjatonika.pl

nasz profil Facebook 

nasz kanał YouTube

nr konta bankowego:

49 1020 5402 0000 0102 0410 0095

grafika informuje o tym, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego OPP

Pomagaj nam bezpłatnie przy okazji zakupów w Internecie korzystając z FaniMani.pl  fanimani.pl/fundacjatonika

Władze fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

Deklaracja dostępności © Fundacja Tonika Polityka prywatności developed by brodex.pl

Do góry