Logo fundacji Tonika

Przekształcenie w niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą

W dniu 01 października 2021, po dwóch latach starań, przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej budynku oraz dostosowaniu budynku, przeprowadzeniu koniecznych remontów, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji PPOŻ i BHP, a także zdobyciu stosownych zezwoleń uzyskaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Zielona Góra. Od tego dnia prowadzone przez nas Studium Muzyczne "Tonika" jest Niepubliczną Placówką Wychowania Pozaszkolnego "Studium Muzyczne Tonika" w Zielonej Górze.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu.

Koszty

Wydana kwota: 42 968,39 zł

Darowizny pieniężne od osób prywatnych: 300,00 zł

Darowizny rzeczowe: 20L farby, kran umywalkowy

Pożyczka z TISE: 25 000,00 zł

Środki własne: 17 668,39 zł

Powrót do menu Archiwum projektów

Władze fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
developed by brodex.pl

Do góry