Logo fundacji Tonika

Rok obrotowy

Sprawozdania do pobrania w pdf

Data
zamieszczenia w systemie NIW

2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Władze fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
developed by brodex.pl

Do góry