Fundacja Tonika

Zielona Góra

Z miłości do muzyki

Z miłości do ludzi

Zapisy

Witamy :)

  1. Prosimy o przeczytanie Umowy o Naukę. W razie pytań prosimy dzwonić na nr tel. 513 157 097.
  2. Po wypełnieniu formularza dostaniecie Państwo email z potwierdzeniem zapisów i treścią umowy. Zdarza się, że email trafia do SPAMu, prosimy dodać nasz adres bok @ fundacjatonika.pl do listy zaufanych kontaktów.
  3. Do czasu przypisania przez nas do konkretnej grupy nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.
  4. Ostateczną decyzję o dołączeniu do istniejącej już grupy podejmuje nauczyciel.

Dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika zajęć | dane do faktury

* Pole obowiązkowe

* Zapoznałem(am) się i akceptuję Umowę o Naukę oraz Politykę prywatności.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika(ów) zajęć przez Fundację Wspierania Edukacji „Tonika”, dla celów służących realizacji Umowy o Naukę.

* Wyrażam zgodę na kontakt w sprawach dotyczących realizacji Umowy o Naukę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez wiadomość elektroniczną e-mail lub drogą wiadomości tekstowych sms. Do korespondencji wskazuję należące do mnie adres poczty e-mail i numer telefonu, podane w formularzu Zapisy.

Dane uczestnika zajęć

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika zajęć w materiałach związanych z działalnością Fundacji Wspierania Edukacji „Tonika”, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.fundacjatonika.pl, stronie Fundacji prowadzonej w portalu społecznościowym Facebook, Youtube, filmach, niezależnie od formy graficznej prezentacji Uczestnika zajęć, pod warunkiem, że forma ta nie będzie zniekształcona graficznie, obraźliwa, obsceniczna, nie będzie naruszała dóbr osobistych Uczestnika zajęć, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

Dodaj zajęcia

Dodaj uczestnika zajęć

Władze
fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk
 

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika | Polityka prywatności | developed by brodex.pl

Do góry