Logo fundacji Tonika

Zapisy

  1. Jeśli jesteś już zapisany/a, a chcesz dodać kolejne dziecko lub zajęcia, skontaktuj się z sekretariatem.
  2. Jeśli zrezygnowałeś/aś, a chcesz ponownie zapisać się do nas, skontaktuj się z sekretariatem.

Dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika zajęć

Regulamin

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin zajęć

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika(ów) zajęć przez Fundację Tonika, dla celów służących realizacji procesu nauczania.

Wyrażam zgodę na kontakt w sprawach służących realizacji procesu nauczania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez wiadomość elektroniczną e-mail lub drogą wiadomości tekstowych sms. Do korespondencji wskazuję należące do mnie adres poczty e-mail i numer telefonu, podane w formularzu Zapisy.

Dane uczestnika zajęć

Zgody

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas szkolnych koncertów organizowanych przez Fundację TONIKA oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji (zgodę można cofnąć w każdej chwili po zalogowaniu się do strony).

Jeśli zapisujesz się po raz pierwszy i chesz dodać kolejne zajęcia, skorzystaj z opcji +dodaj kolejne zajęcia.

Dodaj kolejne zajęcia

Jeśli zapisujesz się po raz pierwszy i chesz dodać drugiego uczestnika zajęć, skorzystaj z opcji +dodaj kolejnego uczestnika zajęć.

Dodaj kolejnego uczestnika zajęć

  1. Po wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia wyświetli się komunikat o poprawnej rejestracji.
  2. Dostaniesz również email z potwierdzeniem zapisów - jeśli email nie przyjdzie, prosimy o sprawdzenie spamu.
  3. Jeśli po wysłaniu zgłoszenia pojawi się pusty ekran, a email'a nie ma w spamie, prosimy nie ponawiać zapisów tylko skontaktować się z sekretariatem.

Władze fundacji

Prezes zarządu:
Sebastian Tomczyk

Rada fundacji:
Agnieszka Wójcik
Michalina Dyla

© Fundacja Tonika
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
developed by brodex.pl

Do góry